FAQs Complain Problems

सूचना

Pages

इच्छुक लेखापरिक्षकहरुलाई सूचना प्रकाशन गरीएको बारे

यस छथर गाउँपालिका भित्र रहेक सम्पूर्ण सहकरी संस्थाको आ ब को लेखापरिक्षण गर्नु पर्ने भएको हुदा उक्त लेखापरिक्षण कार्य गर्नका लागि दर्तावाला इच्छुक लेखापरिक्षकहरुलाई मिति ०७५ भदौ ११ भित्र यस कार्यालयमा सुचिकृत हुन यो सूचना प्रकाशन गरीएको छ

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: