FAQs Complain Problems

सूचना

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार सेवामा कार्यारत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धि कार्यविधि -२०७९ ७९-८० 10/03/2023 - 17:08 PDF icon करार सेवामा कार्यारत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन .pdf
जेष्ठ नागरिक एकल पुरुष सम्मान (कार्यक्रम कर्यान्वयन) कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ 06/04/2023 - 11:20 PDF icon जेष्ठ नागरिक एकल पुरुष सम्मान (कार्यक्रम कर्यान्वयन) कार्यविधि-२०७८.pdf
छथर गाउँपालिका द्वारा प्रकाशित व्याक हो लोडर संचालन कार्यविधि-२०७९ ७९-८० 06/04/2023 - 11:14 PDF icon छथर गाउँपालिका द्वारा प्रकाशित व्याक हो लोडर संचालन कार्यविधि-२०७९.pdf
छथर गाउँपालिकाको करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि- २०७४ । ७४/७५ 02/22/2023 - 16:49 PDF icon छथर गाउँपालिकाको करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि- २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि - २०७४ । ७४/७५ 02/22/2023 - 16:46 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि - २०७४.pdf
छथर गाउँपालिकाको शिशु पोषण प्रोत्साहन कोष निर्देशिका -२०७६ । ७६/७७ 02/22/2023 - 16:44 PDF icon छथर गाउँपालिकाको शिशु पोषण प्रोत्साहन कोष निर्देशिका -२०७६.pdf
छथर गाउँपालिकाको "गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन )" नियमावली - २०७४ ७४/७५ 02/22/2023 - 16:42 PDF icon छथर गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली - २०७४.pdf
छथर गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता -२०७६ । ७६/७७ 02/22/2023 - 16:38 PDF icon छथर गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता -२०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ । ७५/७६ 02/22/2023 - 16:36 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५.pdf
छथर गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि- २०७५ । ७५/७६ 02/22/2023 - 16:34 PDF icon छथर गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि- २०७५ ।.pdf

Pages