FAQs Complain Problems

“निःशुल्क दन्त शिविर २०७५”

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
स्वास्थ्य शाखा, तेह्रथुम
छथर स्वास्थ्य जाँगरण अभियान

“निःशुल्क दन्त शिविर २०७५”

      यस छथर गाउँपालिकाको आयोजना तथा पूर्वाञ्चल डेन्टल हस्पिटल ईटहरीको साझेदारीमा यहि मिति २०७५ साल पौष ११, १२ र १३ गते विहान १०ः०० बजे देखि साँझ ४ः०० बजे सम्म हमरजुङ्ग स्वास्थ्य चौकी, शुक्रबारे, तेह्रथुममा यस छथर गाउँपालिका भरिका आम नागरिकहरुको लागी निःशुल्क रुपमा दाँत नभएकोहरुको लागी दाँत लगाउने र आवश्यकता अनुसार दाँत उखेल्ने उदेश्यका साथ निःशुल्क दन्त शिविर संचालन हुन गईरहेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी अनुरोध छ ।
नोटः
 १. सेवाग्राहीले सेवा लिन आउदा नागरिकता र सो को फोटोकपी अनिवार्य लिएर आउनु पर्नेछ ।
 २. दाँत लगाउनुपर्ने सेवाग्राहीले दाँतको नापका लागी ११ गते(पहिलो दिन)नै समयमै सम्पर्क  राख्नुपर्नेछ ।

  साझेदारीः                                                                                                                आयोजक ः
पूर्वाञ्चल डेण्टल हस्पिटल प्रा.लि.                                                                                     छथर गाउँपालिका
           ईटहरी, सुनसरी                                                                                                   गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
                                                                                                                      स्वास्थ्य शाखा, तेह्रथुम ।

 

आर्थिक वर्ष: